Missió

Ajudar i cooperar activament a les persones interessades amb els esports electrònics a Andorra

Visió

Posicionar empreses, equips i players amb anims cooperatius i amb voluntat de desenvolupar el sector des del nostre pais

Valors

- Ética
- Respecte
- Professionalització
- Responsabilitat

Podem definir els esports electrònics com les competicions realitzades a través de sistemes electrònics, normalment de videojocs. Quan parlem esports electrònics, ho fem referint-nos a competicions organitzades de videojocs. Des de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics es vol diferenciar entre la part de joc i la vesant esportiva amb l’esperit de trobar un model de professionalització per al esportista i oferir un marc de regulació per al jugador ocasional i per al jugador regular o professional.
La professionalització dels esports electrònics, la expansió internacional dels seus practicants i la regulació de la pràctica dels esports electrònics ha generat la creació d’aquesta Associació Andorrana d’Esports Electrònics, una associació sense ànim de lucre, promoguda pels principals actors d’aquesta industria a Andorra. L’objectiu de l’Associació Andorrana d’Esports Electrònics és desenvolupar, promoure i difondre la pràctica d’esports electrònics a Andorra, sempre amb un esperit de competitivitat i respectant els valors ètics i de joc net.
L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics tindrà com a missió principal ajudar i cooperar activament amb les persones interessades en els esports electrònics a Andorra i representar a tots els partícips d’aquesta industria, tant practicants aficionats, professionals com els agents econòmics que intervenen Complementàriament a la missió principal: • L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics es posicionarà com un representant del ecosistema per a la introducció d’empreses, equips i gamers amb voluntat de desenvolupar el seu negocia a Andorra. • Incentivarà i cooperarà per aportar negoci a altres sectors econòmics, especialment als establerts. • L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics vol ser l'interlocutor de la indústria per Govern en la presa de decisions i en la moderació legal d’aquesta industria al país.
L’Associació Andorrana d’Esports Electrònics pretén col·laborar en la creació d’un ecosistema saludable i positiu per Andorra, tant a nivell reputacional del país com a nivell socio-económic. Des de l’associació es promouran activitats d’integració dels esports electrònics en l’àmbit social: • Es desenvoluparan activitats d’acord amb una filosofia i accions concretes (reglaments, xerrades educatives) que fomentin un comportament positiu i ètic dels esports electrònics. • Des de l’associació es promouran activitats de divulgació i ponències amb la presencia de professionals de referència en el sector. • Des de l’associació es donarà suport a la creació, conjuntament amb les diferents entitats publiques, d'un programa per a la prevenció de mals hàbits en els esports electrònics. • L’associació treballarà per a fomentar les empreses participants i associades a prendre accions saludables per a la indústria.

Membres associats

ANDESPORTS-LOGO

Virtus Unita Gaming